Neuroonkologická sekce České onkologické společnosti

Kongresy a události

25. 6. 2024
26. - 27. 4. 2024

Členové výboru

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Ústav biochemie a experimentální onkologie
1. LF UK

Předseda NOS ČOS
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Středoevropský technologický institut,
Brno
doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Klinika radiační onkologie,
Masarykův onkologický ústav, Brno
Vědecký Tajemník NOS ČOS

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Klinika radiační onkologie,
Masarykův onkologický ústav, Brno
doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče,
Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Ferdinand Třebický

Ústav radiační terapie,
ÚVN, Praha 6
doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.d., MBA

Neurochirurgická klinika,
LF UP a FN Olomouc
MUDr. Michal Hendrych

I. ústav patologie
FNUSA

Sekretář NOS ČOS

Výzkumné projekty