O neuroonkologické sekci

Neuroonkologická sekce je organizační složkou České onkologické společnosti ČLS JEP. Obecným cílem Neuroonkologické sekce je přispívat k rozvoji a rozšiřování poznatků lékařských a biologických věd zaměřených na problematiku neuroonkologie, usilovat o jejich využívání v péči o pacienty s nádorovým onemocněním nervového systému a podílet se na zvyšování odborných znalostí členů.

Mezi konkrétní cíle patří příprava celorepublikových doporučených postupů pro léčbu pacientů s nádory CNS, usnadnění interakce odborníků se zájmem o neuroonkologii z celé republiky, případně zefektivnění spolupráce „klinických“ a „teoretických“ pracovišť podílejících se na špičkovém výzkumu neuroonkologických onemocnění. Neuroonkologická sekce představuje rovněž platformu, která by měla usnadnit snadnější koordinaci multicentrických studií v oblasti klinického a translačního neuroonkologického výzkumu v rámci ČR.

„Na různých odborných akcích v zahraničí jsme si uvědomili, že v ostatních zemích běžně existují neuroonkologické společnosti, na mezinárodní úrovni jsou v současnosti reprezentovány i Evropskou neuroonkologickou asociací. Struktura, která by byla těmto organizacím partnerem, dosud v Česku chyběla,“

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc

Jak se stát členem NOS ČOS

 

Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti.

Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části přihláška, na webu ČOS), ale uveďte při vyplňování název naší neuroonkologické sekce. 

Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím přihlášku do sekce paní Koutské (alena.koutska@lfmotol.cuni.cza uveďte, že jste již členy ČOS ČLP JEP.

Neuroonkologická centra

Vytvoření sítě Center neuroonkologické sekce ČOS postupujících dle doporučených postupů představují základnu pro multicentrické studie klinického a translačního neuroonkologického výzkumu

1) CENTRUM NOS ČOS – PRAHA – HOMOLKA

Koordinátor –  MUDr. Robert Tomáš Ph.D.

Email: robert.tomas@homolka.cz

6) CENTRUM NOS ČOS – FN HRADEC KRÁLOVÉ

Koordinátor – MUDr. Michael Bartoš

Emailmichael.bartos2@fnhk.cz

2) CENTRUM NOS ČOS – PRAHA – UVN

Koordinátor – MUDr. Filip Kramář Ph.D.

Email: filip.kramar@uvn.cz

7) CENTRUM NOS ČOS – FN PLZEŇ

Koordinátor – doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D.

Email: MRACEK@fnplzen.cz

3) CENTRUM NOS ČOS – BRNO – MOU (FN BRNO + FNUSA)

Koordinátor – prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Email: slampa@mou.cz

8) CENTRUM NOS ČOS – ÚSTÍ NAD LABEM

Koordinátor – MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.

Email: Robert.Bartos@KZCR.EU

4) CENTRUM NOS ČOS –  OLOMOUC – FN OLOMOUC

Koordinátor –   doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA

Email: ondrej.kalita@fnol.cz

9) ASOCIOVANÉ CENTRUM NOS ČOS – ČESKÉ BUDĚJOVICE

Koordinátor – MUDr. Jiří Fiedler Ph.D., MBA

Email: fiedler@nemcb.cz

5) CENTRUM NOS ČOS – FN OSTRAVA

Koordinátor –MUDr. Štefan Reguli, Ph.D.

Email: stevoreguli@email.cz